DoctorPho-Phobo

Nhà hàng Doctor Phở với các món ăn Việt Nam vinh dự được giới thiệu trong cuốn tạp chí ẩm thực Nhật bản Món ăn Việt Nam tại Nhà hàng Doctor Phở Một nhà hàng Việt Nam mới khai trương vào tháng 6 năm nay tại Takezono, thành phố Tsukuba, cho đến mùa xuân năm...

VietNippon-Logo
VietNippon-Logo
Subscribe

Subscribe to our newsletter.

VIETNIPPON

VietNippon focuses on the transfer of the latest technological advances to the Vietnamese market. We assist foreign companies to enter the Vietnamese markets by providing consulting services, connecting with local companies and agencies, co-investing in building production sites, co-investing in the further technological development, etc.

Subscribe

Subscribe to our newsletter.

VIETNIPPON

VietNippon focuses on the transfer of the latest technological advances to the Vietnamese market. We assist foreign companies to enter the Vietnamese markets by providing consulting services, connecting with local companies and agencies, co-investing in building production sites, co-investing in the further technological development, etc.

Copyright © 2019 VIETNIPPON. All rights reserved. Web design by JND